Les premisses que hauràn de seguir tots els curts en aquesta edició de LENDEMÀ són:
Back to Top