Inscripcions

INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ

● La participació està oberta a qualsevol persona física major de 18 anys, entitat pública o privada. No s’admetran a concurs obres presentades per membres del jurat o de l’organització.

● La inscripció és gratuïta i obligatòria prèviament a la participació. Es realitzarà a través d’un formulari publicat a la pàgina web.

● Tothom que hi participi haurà de designar un representant del grup, que s’encarregarà de fer la inscripció.

IMPORTANT: les dades aportades a la inscripció (nom, cognoms i correu electrònic) hauran de ser les mateixes que es facin servir pel lliurament del curt.

Formulari d'inscripció TANCAT